Grøfteskoven

Grøfteskoven er en smuk og givtigt jagt midt i et herregårdslandskab. Terrænet egner sig særligt godt til riffeljagt, og i skoven forefindes både råvildt, samt strejf af dåvildt.

Det udlejede indbefatter den såkaldte Grøfteskov samt omliggende markarealer. I alt 210 ha. fordelt på 180 ha. skov og 30 ha. ager. For den rigtige lejer har dette område potentiale til at blive en fantastisk jagt.

I lejemålet medgår retten til at benytte Grøftehuset som jagthytte. Et ældre, hyggeligt bindingsværkshus med toilet, der er glimrende som jagtstue til frokost, overnatning i forbindelse med pyrsch osv.

 

Kontakt godskontoret for at høre mere: