Godset består af tre hovedgårde: Krengerup, Brahesholm og Søholm og disse driver tilsammen et areal på 755 ha. landbrugsjord. 

Bortset fra et mindre kvæghold er godset et konventionelt agerbrug. Hovedafgrøder er hvede, raps, byg samt græsfrø.

Selve driften af landbrugsarealerne udgår fra Brahesholm, hvor maskinpark samt siloanlæg befinder sig.
Landbruget varetages af driftsleder Anders Rothausen:

ar@krengerup.dk

+45 20 85 80 21