Godset består af tre hovedgårde: Krengerup, Brahesholm og Søholm og disse driver tilsammen et areal på 755 ha. landbrugsjord. 

Bortset fra et mindre kvæghold er godset et konventionelt agerbrug.

Selve driften af landbrugsarealerne udgår fra Brahesholm, hvor maskinparken samt korntørreriet befinder sig.
Landbruget varetages af driftsleder Anders Rothausen:

ar@krengerup.dk

+45 20 85 80 21