Krengerup Skovdistrikt er på i alt 945 ha. og består fortrinsvis af løvskov. Der er ingen fastansatte skovarbejdere, men i vinterhalvåret deltager medarbejdere fra landbruget i pasningen af skoven. Skovning i øvrigt udføres af en entreprenør.

Det er før solnedgang muligt at færdes i skoven og nyde gåture heri ved blot at holde sig til veje og stier. På godset er vi glade for at gæster deler vor begejstring for den billedskønne natur ved Krengerup, men for vildtet, naboer og andre skovgængeres skyld vil vi bede om at man holder hunde i snor som reglerne foreskriver.

Skovbruget varetages af skovfoged Anders Knudsen:

 

ak@krengerup.dk

+45 29 36 53 59