Parken bag hovedbygningen er anlagt i engelsk stil. Omend Krengerups park ikke er offentlig, er det muligt at gå en tur igennem den ved at følge den markerede gangsti, der går øst om den store sø.

Man kan parkere ved den lille p-plads i Skanneshave skov, der tydeligt er afmærket nær den gamle allés svære sydvendte jernlåge. Herfra fører stien op igennem skoven, tværs over parken og ud til det gamle stengærde ved Nårupvej på nordsiden af anlægget.

Fra her kan man følge den offentlige vej op og tilbage ind igennem viadukterne i avlsbygningerne. I Hørvævsmuseets café kan man efterfølgende få lidt at varme sig på.

Parken på Krengerup kan lejes ved store arrangementer. 

Kontakt hovedbygningen for mere information: