Krengerup søger skovfoged

I forbindelse med generationsskifte søger Krengerup Gods en ny skovfoged til driften af godsets skove samt fortløbende administrationsopgaver.

gård.jpg
 

Om stillingen

Hovedopgaven vil være driften af godsets skove. Dette indbefatter varetagelse af alle aktiviteter i skovene, herunder drift, planlægning og vedligehold af skoven, kontakt til entreprenører, samt håndtering af jagtudlejning, de relevante offentlige myndigheder, begivenheder i skovene, brændesankere, lokale interessenter mv.

Skovfogeden skal løbende udvikle og optimere skovens indtjeningsgrundlag, og bør på sigt være indstillet på at udvide sit virke til drift af andre relevante skovejendomme.

Skovfogeden skal indgå i den daglige ledelse og administration af godset i samarbejde med godsets ejer og landbrugets driftsleder. Dette vil indebære varetagelse af bygningsvedligeholdelse og udlejning, samt forefaldende kontor- og driftsopgaver.

Det er således væsentligt, at skovfogeden som funktionær er fleksibel, og at denne vedvarende har et årvågent blik for godset som helhed.

 

Vi tilbyder

  • Udfordrende stilling med høj grad af tillid og selvstændighed.

  • Fuld og hel tilværelse på Krengerup snarere end blot et job.

  • Nydelig tjenestebolig på godset.

  • Erhvervskøretøj.

Vi efterspørger

  • Uddannelse som skov-og landskabsingeniør eller forstkandidat.

  • Erfaring med skovdrift, KW-Plan, ledelse og administration.

  • Ordenssans, ansvarsbevidsthed og økonomisk tæft.

  • Loyal, engageret og idérig.

 

Ansøgning og CV skal sendes til job@krengerup.dk inden d. 10/08/2018

 
 

Krengerup er opført i 1770 af Frederik Siegfried Rantzau og har været i familiens eje siden da. Godset drives som moderne skov- og landbrug, dertil kommer lejehuse, koncerter, museer og arrangementer. Krengerup og Rosenvold Godser andrager i alt 2460 ha.