Grøfteskoven

Grøfteskoven har tidligere været lejet ud til et konsortium, men er nu ledig til jagtudlejning.

Der er tale om en smuk og givtigt jagt i et herregårdslandskab. I skoven forefindes både råvildt, samt strejf af dåvildt, af hvilke kalvene må skydes.

Det udlejede indbefatter den såkaldte Grøfteskov samt nogle omliggende markarealer. I alt 210 ha. fordelt på 180 ha. skov og 30 ha. ager.

I lejemålet medgår retten til at benytte Grøftehuset som jagthytte. Et ældre, hyggeligt bindingsværkshus med toilet, der er glimrende som jagtstue til frokost, overnatning i forbindelse med pyrsch osv.

 

Kontakt godskontoret for at høre mere: