Grøfteskoven

Grøfteskoven har tidligere været lejet ud til et konsortium, men er nu ledig til jagtudlejning. 

Der er tale om en smuk og givtigt jagt i et herregårdslandskab.

Det udlejede indbefatter Grøfteskoven med omliggende markarealer samt Generalindedammen. I alt 290 ha. fordelt på 200 ha. skov og 90 ha. ager. 

I lejemålet medgår retten til at benytte Grøftehuset som jagthytte. Et ældre, hyggeligt bindingsværkshus med toilet, der er glimrende som jagtstue til frokost, overnatning i forbindelse med pyrsch osv.

Kontakt godskontoret for at høre mere: